Si INŽINIER so superschopnosťami PYROTECHNIKA? Hľadáme MAJSTRA VÝROBY V LOME

 • Plat

  1400 € brutto + odmeny do výšky 10%

 • Kontaktná osoba

  -

 • Kontaktný e-mail

  -

 • Ponuka vyprší

  -

 • Nástup

  -

 • Miesto

  Košice-okolie

 • ID

  736

 • Kontaktný telefón

  -

 • Úväzok

  Plný úväzok

 • Doba zmluvy

  -

 • Jazyky

 • Prax v obore

  -

Ak o sebe tvrdíš, že máš schopnosť zvládať technické, finančné a bezpečnostné výzvy, tak toto bude pre teba ozajstná lahôdka.

Pracovná náplň MAJSTRA VÝROBY V LOME:

 • Sleduje a riadi výrobu s precíznosťou McGyvera
 • Vykonáva pravidelné kontroly pracovísk, zodpovedá za evidenciu pracovníkov a ich rozdelenie na pracoviská 
 • Spolupracuje s údržbármi pri odstraňovaní porúch na strojných zariadeniach
 • Zabezpečuje vozidlo na prevoz trhavín a kontroluje ohlásenie trhacích prác
 • Vyžaduje a kontroluje dodržiavanie prevádzkovej dokumentácie, stav bezpečnostných a signalizačných zariadení a zabezpečuje odstránenie porúch
 • Kontroluje lomové steny a zabezpečuje ich orámovanie 
 • Pri prehliadkach pracovísk nakladacích mechanizmov kontroluje stav pracoviska, kontroluje rozvaly a lomové steny
 • Spolupracuje s TVO (Technickým vedúcim odstrelu) pri vypratávaní bezpečnostného okruhu. 
 • Aj malé výbuchy potrebujú veľkú kontrolu! Preto, kontroluje vyznačenie manipulačného priestoru pri trhacích prácach malého rozsahu. 
 • Realizuje trhacie práce veľkého a malého rozsahu, vrátane nabíjania vývrtov ručne alebo nabíjacím zariadením
 • Je architektom výbuchov: projektuje trhacie práce, vrtné schémy a určuje parametre vŕtacích a trhacích prác
 • Realizuje výpočet elektrického roznetu, zapájanie roznetu podľa druhu (bleskovicový, elektrický, neelektrický), výpočet istoty, zapojenie roznetného vedenia a pripojenie k roznetnici
 • Zodpovedá a kontroluje prácu skladníkov trhavín, zabezpečuje bezpečný prevoz a manipuláciu s trhavinami a pomocným materiálom
 • Po odstreloch kontroluje pracovisko, zabezpečuje začistenie a úpravu lomovej steny 

POŽIADAVKY, KTORÉ JE POTREBNÉ SPĹŇAŤ:

-Vodičský preukaz sk. B

-Stredoškolské vzdelanie – s maturitou

-Skúšky z banských a súvisiacich predpisov (výhoda, vieme zabezpečiť)

-Oprávnenie na manipuláciu s výbušninami (výhoda, vieme zabezpečiť)

-Oprávnenie strelmajstra , alebo TVO (Technický vedúci odstrelu) pre povrchové dobývanie-(výhoda, vieme zabezpečiť)

-MS Office (Excel, Word) - pokročilý

-Zdravotná a fyzická spôsobilosť

-Flexibilita, systematickosť, riešenie problémov

-Schopnosť brať do úvahy súčasne technické, finančné, strategické a bezpečnostné aspekty ako aj schopnosť manažovať protichodné názory

Košice-okolie