Výberový proces pozostáva z viacerých na seba nadväzujúcich krokov:

 

1. Reakcia na pracovnú pozíciu

Kandidát reaguje na konkrétnu pracovnú pozíciu (prípadne na niekoľko pozícií súčasne) prostredníctvom našej webovej stránky alebo niektorého z pracovných portálov, zaslaním svojho životopisu v slovenskom alebo v anglickom jazyku.

 

2. Selekcia životopisov

Každý obdržaný životopis prechádza dôkladným posúdením s ohľadom na požiadavky danej pracovnej pozície. Vyselektovaní kandidáti, ktorí spĺňajú dané kritéria, sú následne kontaktovaní za účelom dohodnutia pracovného pohovoru. V prípade, že sa požaduje konkrétna úroveň znalosti cudzieho jazyka, kandidát absolvuje aj telefonický rozhovor v príslušnom jazyku, ktorého zvládnutie je predpokladom pozvania na pracovný pohovor.

 

3. „Face to face“ pracovný pohovor v GWR

Pracovný pohovor je kľúčová časť výberového procesu. Spoločnosť GWR uprednostňuje osobné pracovné pohovory, nakoľko je pre nás dôležité dôkladne spoznať kandidáta, aby sme dokázali adekvátne posúdiť jeho predpoklady pre výkon príslušnej pozície, ako aj jeho schopnosť stotožniť sa s firemnou kultúrou a pracovným prostredím spoločnosti, ktorá príslušnú pozíciu obsadzuje. Výhodou pracovného pohovoru v personálno-konzultačnej spoločnosti je fakt, že kandidát získa cenné informácie a spätnú väzbu od skúsených špecialistov v oblasti náboru. Vďaka tomu dokáže upraviť svoju prezentáciu a efektívnejšie sa pripraviť na osobný pohovor u potenciálneho zamestnávateľa. V každom prípade platí, že kandidát by prípravu na pracovný pohovor nemal podceniť – tejto téme sa preto podrobnejšie venujeme v časti „Príprava na pracovný pohovor“

 

4. Proces odporúčania

Vybraní kandidáti, ktorí úspešne zvládli pracovný pohovor v personálno-konzultačnej spoločnosti, sú odporúčaní na pracovné stretnutie u zamestnávateľa. Toto odporúčanie má formu tzv. hodnotiaceho formulára a kompletizuje ho skúsený náborový špecialista, s ktorým kandidát absolvoval pohovor. Hodnotiaci formulár je spolu so životopisom postúpený príslušnému zamestnávateľovi. Zástupca personálno-konzultačnej spoločnosti a kandidát sa na tomto kroku vždy vopred dohodnú a všetko sa deje so súhlasom a vedomím kandidáta.

 

5. Selekcia životopisov na strane zamestnávateľa

HR špecialista na strane zamestnávateľa vykoná selekciu životopisov a odporúčaní, ktoré obdržal od personálno-konzultačnej spoločnosti. Na základe tejto selekcie vyberie kandidátov, ktorí budú pozvaní na osobný pracovný pohovor priamo so zástupcami zamestnávateľa.

 

6. „Face to face“ pracovný pohovor u zamestnávateľa

Pracovný pohovor u zamestnávateľa môže mať jedno alebo viac kôl (podľa komplexnosti pozície). Vo väčšine prípadov sa však na základe prvého kola rozhodne, či kandidát uspel alebo nie. Toto rozhodnutie robí HR oddelenie v súčinnosti s vedúcim oddelenia, ktoré pozíciu obsadzuje.

 

7.  Pracovná ponuka

Úspešný kandidát dostane pracovnú ponuku, ktorú mu väčšinou komunikuje jeho osobný konzultant, ktorý ho odporučil. Pracovná ponuka spravidla obsahuje informáciu o pracovnej pozícii, termíne nástupu a výške nástupného platu (brutto). Kandidát by mal svoje stanovisko k pracovnej ponuke oznámiť do niekoľkých dní, ideálne čo najskôr.

 

8. Nástup do zamestnania

V prípade akceptácie pracovnej ponuky sa dňom nástupu z kandidáta stáva zamestnanec danej spoločnosti. Nástupom do zamestnania je naša misia úspešne splnená a od tohto momentu má všetky náležitosti ohľadom zamestnanca v kompetencii jeho nový zamestnávateľ.