Outplacement je služba určená firmám, ktoré z rôznych dôvodov museli pristúpiť k rozviazaniu pracovného pomeru s väčším počtom zamestnancov, a to približne v rovnakom čase. Pri outplacemente je našou úlohou napomôcť prepusteným zamestnancom v tejto neľahkej situácii a znova ich adaptovať na trhu práce.

 

V rámci osobných pohovorov si s týmito kandidátmi prechádzame ich doterajšie pracovné skúsenosti, pričom sa zameriavame na tzv. „career transition“ a ponúkame postupy a riešenia pre dosiahnutie kariérnej zmeny. Vyhodnocujeme, čo je pre kandidátov v tejto situácii výhodné, konzultujeme ich dotazy a podporujeme ich v tom, aby boli kompetentní zvládnuť túto zmenu a úspešne sa znova zamestnať.

 

Ide o službu, z ktorej profituje tak firma, ako aj prepustení zamestnanci. Firma, napriek tomu, že musela pristúpiť k nepopulárnemu riešeniu, si udrží svoje meno vďaka prejavenému záujmu o budúcnosť svojich zamestnancov. Zamestnanci, ktorí prišli o prácu, získajú profesionálny a ľudský prístup skúsených náborových špecialistov, ktorých snahou je podporiť ich a pomôcť získať nové zamestnanie.