Jednou z nosných služieb, ktoré našim klientom a kandidátom ponúkame, je tzvPermament placement, resp. nábor na trvalý pracovný pomer. V praxi to znamená zastrešenie celého výberového procesu pre klienta, podľa požiadaviek klienta.

 

Permament placement je služba pozostávajúca z celého radu procesov, za ktoré klient dopredu neplatí nič. Riadime sa princípom „No success no fee“, čo znamená, že povinnosť platby za poskytnuté služby vzniká až v momente, keď vybraný kandidát nastúpi do zamestnania k zamestnávateľovi - nášmu klientovi.

 

V GWR sa snažíme o čo najlepšie prepojenie požiadaviek klienta so skúsenosťami kandidáta, pričom zohľadňujeme faktory, ako sú pracovné prostredie, firemná kultúra, ako aj motivácia kandidáta a jeho priestor na realizáciu v tej ktorej firme. Takýmto komplexným prístupom sa snažíme poskytnúť našim klientom stabilné riešenie vo forme stabilného zamestnanca a našim kandidátom atraktívne pracovné prostredie, ako aj zaujímavú pracovnú náplň v súlade s ich požiadavkami.

 

Výhody pre klienta

 

 • Spoluprácou s GWR ušetríte čas, ako aj ľudské zdroje. Celý výberový proces zastrešíme za Vás, od vyhľadania potenciálnych kandidátov až po prvé kola pohovorov, na základe ktorých Vám vybraných kandidátov budeme odporúčať spolu so starostlivo vypracovaným hodnotením ich skúseností, znalostí a osobnosti. 
 •  Vzhľadom na naše dlhoročné skúsenosti v oblasti náboru dokážeme zabezpečiť, aby ste dostali profily kandidátov s relevantnou praxou, adekvátnymi očakávaniami a motiváciou, a to v čo najkratšom možnom čase.
 •  Vopred nič neplatíte. Povinnosť platby na strane klienta vzniká až po úspešnom ukončení výberového procesu, a teda nástupom nového zamestnanca na obsadzovanú pozíciu.
 • V prípade, že ak napriek našej snahe a úsiliu dôjde z nejakého dôvodu k rozviazaniu pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom v rámci skúšobnej doby (spravidla 3 mesiace), personálno-konzultačná spoločnosť sa zaväzuje k refundácii pomernej časti vyplatenej odmeny.

 

Výhody pre kandidáta

 

 • Všetky naše služby sú pre kandidátov od začiatku až do konca výberového procesu bezplatné.
 • Spoluprácou s GWR ušetríte čas pri hľadaní vhodnej pozície a spoločnosti. Veľmi radi Vám v rámci osobného pohovoru poskytneme komplexný prehľad otvorených pracovných pozícií zodpovedajúcich Vašim skúsenostiam, znalostiam a požiadavkám.
 •  Na pracovný pohovor u potenciálneho zamestnávateľa Vás dôkladne pripravíme a usmerníme.
 • Získate informácie, ktoré by ste v inzeráte hľadali márne. Priblížime Vám firemnú kultúru a pracovné prostredie spoločnosti, o ktorú sa zaujímate. Poskytneme Vám porovnanie viacerých ponúk a spoločností tak, aby ste sa dokázali čo najlepšie rozhodnúť a vybrať si dlhodobé riešenie.
 • Pozeráme sa na Vás ako na človeka, nie ako na číslo. Zohľadňujeme Vašu osobnosť, motiváciu, talent.
 • Spoluprácou s GWR získate svojho osobného konzultanta, ktorý Vás bude celým procesom sprevádzať a bude s Vami ochotne konzultovať Vaše otázky a požiadavky.
 • V prípade, že uspejete a dostanete pracovnú ponuku, dňom nástupu sa začína trvalý pracovný pomer u Vášho nového zamestnávateľa. Stávate sa zamestnancom firmy, nie agentúry.